Instrukcja BHP walec drogowy

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego, to druk formularza dokumentu obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo i higienę prac ziemnych, budowlanych i drogowych z użyciem walca. Instrukcja BHP przy obsłudze walca powinna znajdować się w widocznym miejscu a operator powinien być z nią zaznajomiony i przestrzegać zawartych w niej zasad. Zgodnie z instrukcją bhp obsługi walca, po skontrolowaniu maszyny, sprawdzeniu otoczenia oraz stanu paliwa w zbiorniku, operator powinien próbnie uruchomia walec, sprawdzić jakość jego działania i wykonać test hamulca parkingowego. Druk Instrukcja BHP obsługi walca określa zbiór zasad, jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie obsługiwać walec a w przypadku zauważonych usterek powiadomić o tym przełożonego i w razie zagrożenia bezpieczeństwa przerwać wykonywaną pracę. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze walca definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności, jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu wraz z obowiązującymi nakazami oraz zakazami. Prawidłowy druk Instrukcja BHP dla walca zawiera punkt dotyczący okresowych przeglądów, remontów, regulacji, napraw i konserwacji, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje (pracownikowi obsługującemu walec nie wolno tych czynności dokonywać). Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją, walec musi być bezwzględnie zatrzymany i tak zabezpieczony, aby przypadkowe uruchomienie go nie było w ogóle możliwe (tabliczka informacyjna na maszynie, aby jej nie uruchamiać). Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego w opcji do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.