Instrukcja BHP - dla prac robót rozbiórkowych

Oceń ten artykuł
(241 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac i robót rozbiórkowych. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujący na główne zagadnienia obejmujące warunki pracy dla robót rozbiórkowych. W Instrukcji BHP dla prac i robót rozbiórkowych nadmienione zostało, iż przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. Instrukcja BHP dla prac i robót rozbiórkowych określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, posiadająca właściwe uprawnienia, przeszkolona w zakresie bhp i ppoż. i zapoznana z niniejszą Instrukcją BHP dla prac i robót rozbiórkowych może przystąpić do pracy na obiekcie wskazanym do likwidacji. Dokument Instrukcji BHP dla prac rozbiórkowych zawiera wytyczne dotyczące zapoznania pracowników - przed przystąpieniem do prac na obiekcie, z programem rozbiórki i bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz sprawdzeniu prawidłowego przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób). Instrukcja BHP - dla prac robót rozbiórkowych zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wzór Instrukcji BHP dla robót rozbiórkowych posiada odniesienie do art. 210 K.P. który mówi, że pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.