5 666
PT Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego
PT Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego. Dowód PT dokumentuje nieodpłatne przekazanie środk...☚

PT Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego

Oceń ten artykuł
(666 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego. Dowód PT dokumentuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego innej jednostce oraz nieodpłatne przejęcie środka trwałego z innej jednostki. Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na czas określony, nieokreślony lub bez warunku obowiązku zwrotu. Nieodpłatne przekazanie realizowane jest na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do kierownika danej jednostki. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do sześćdziesięciu dni od daty jego wpłynięcia. Przekazane zachodzi na podstawie protokółu przekazania - przejęcia środka trwałego (zdawczo-odbiorczego), który zawiera: nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego, ilość i wartość każdego składnika, informacje o stanie techniczno-użytkowym, okres w którym składnik majątku będzie używany przez jednostkę korzystającą, termin oraz miejsce, odbioru składnika majątku ruchomego, oznaczenie stron, podpisy oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu przekazanie środka trwałego. Dokument PT - protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego sporządzany jest przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi w pięciu egzemplarzach: oryginał wraz z pierwszą kopią otrzymuje jednostka przejmująca, drugą - księgowość, trzecią - dział odpowiedzialny za gospodarkę środkami trwałymi, czwartą - komórka organizacyjna przekazująca

Dodatkowe informacje

  • ilość stron : 1 | typ pliku : Dokument Excel / xls | plik darmowy

2 komentarze

  • mika mika wtorek, 09 grudzień 2014 13:45

    bardzo dobry

  • MIKA MIKA czwartek, 20 listopad 2014 08:05

    BARDZO DZIĘKUJĘ

Dodaj komentarz do dokumentu PT Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.