Karta kierowcy - wniosek

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
119
| min:
1
| max:
5
|

Karta kierowcy - wniosek

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie karty kierowcy. Wniosek o wydanie karty kierowcy przedkłada się na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Kierowca który zamierza prowadzić pojazd wyposażony w tachograf musi posiadać ważną kartę kierowcy. Wzór druku wniosku o wydanie karty kierowcy mogą składać kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób (gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony a dla pojazdów pasażerskich nie przekraczają dziewięciu osób w liczbie pasażerów). Wydanie karty kierowcy powinno nastąpić nie później niż do 26 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek o wydanie karty kierowcy może zostać odrzucony, jeżeli w trakcie rozpatrywania okaże się, że: wnioskodawca nie spełnia warunków wymaganych do wydania karty kierowcy, wniosek zawiera błędy, jest nieczytelny a załączone do wniosku kopie dokumentów są fałszywe. W przypadku wniosku o wydanie nowej karty kierowcy z powody uszkodzenia, zmiany danych osobowych, administracyjnych lub zamiany kraju zamieszkania należy dotychczas posiadaną kartę kierowcy odesłać wraz z kompletem dokumentów do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wzór wniosku o wydanie karty kierowcy powinien zawierać dane: data, numer wniosku, dane przyjmującego, miejsce na zdjęcie, podpis kierowcy oraz dane personalne, adres zamieszkania i korespondencyjny. Druk wniosek o wydanie karty kierowcy obejmuje również informacje tj. kategorie i nr praw jazdy, data i organ wydający, uzasadnienie wniosku, nr rachunku bankowego oraz podpis wnioskującego

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 4
  • typ pliku: Dokument Acrobat / pdf

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.