Oświadczenie do umowy zlecenie

Oceń ten artykuł
(706 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do umowy zlecenie wzór. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie pracodawca wymaga od zleceniobiorcy złożenia oświadczenia do umowy zlecenie nt. ewentualnego posiadania innego tytułu do ubezpieczeń i wysokości osiąganego wynagrodzenia (co może mieć wpływać na obowiązek objęcia ubezpieczeniami ze zlecenia). W oświadczeniu nie wymaga się podania konkretnej kwoty, należy jedynie określić czy jest ona wyższa, czy niższa od aktualnego wynagrodzenia minimalnego. Składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się od każdej umowy osobno. Każda umowa zlecenia stanowi bowiem odrębny tytuł do ubezpieczeń i oddzielne źródło przychodu. Pracodawca nie mając oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie nie może prawidłowo ustalić charakteru oraz zakresu ubezpieczeń z tytułu zawieranej umowy zlecenia. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zawsze odprowadza zleceniodawca, chociaż nie zawsze jest to konieczne np. w przypadku uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studentów (do 26 roku życia). Umowa zlecenie może być zawarta z osobą, która jednocześnie jest pracownikiem. Jeżeli dana osoba w jednej firmie jest pracownikiem a jej wynagrodzenie w drugiej firmie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to ze zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zaś ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne. W sytuacji gdy pracownik nie podlega ubezpieczeniu rentowemu, czy emerytalnemu, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast sytuacji gdy, zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom ani społecznym ani zdrowotnemu obowiązkowo, nie może ubezpieczyć się również dobrowolnie do żadnego z ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenie. W formularzu oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie pracownik wpisuje swoje dane, nr. dowodu, PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego któremu podlega. Następnie deklaruje czy ma status studenta lub emeryta, czy posiada działalność gospodarcza, czy jest zatrudniony u innego pracodawcy i jaką jest objęty umową, poświadczając dokument swoim podpisem. Oświadczenie do umowy zlecenie wzór darmowy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.