Akta osobowe układ teczki / wykaz dokumentów

Oceń ten artykuł
(714 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Akta osobowe układ teczki wzór / wykaz dokumentów teczki akt osobowych pracownika. Każdy pracodawca bez względu na formę działalności oraz liczbę zatrudnionego personelu, jest zobowiązany do założenia i prowadzenia akt osobowych pracowników. Sposób prowadzenia teczki akt osobowych pracownika wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Kartoteka osobowa pracownika dzieli się na trzy oznakowane części: A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, C - dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy. W aktach osobowych pracownika powinny być przechowywane odpisy lub kopie składanych przez pracownika dokumentów, orzeczeń, deklaracji, szkoleń i zaświadczeń. Dokumenty gromadzone w poszczególnych częściach powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części akt osobowych powinna zawierać spis treści z wykazem znajdujących się w niej materiałów. Do teczek osobowych pracowników dostęp mają jedynie upoważnione osoby. Akta osobowe pracowników powinny być przechowywane przez 50 lat od zakończenia zatrudnienia. Teczka akt osobowych wzór darmowy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 3
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.