Darmowe wzory dokumentów – Zaliczki

Zapraszamy do darmowego pobierania starannie przygotowanych dokumentów związanych z zaliczkami oraz umowami kupna sprzedaży. Znajdą tu Państwo zarówno wnioski oraz druki rozliczeń zaliczki jak również różnego rodzaju oświadczenia, jak na przykład PIT-6/PIT-6L czy PIT-2. Ponadto oferujemy również wzory pokwitowania odbioru kaucji, wniosek o zaliczkę i wiele innych dokumentów, w tym również druki delegacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą bazą wzorów protokołów.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu. Zawierana umowa kupna to umowa cywilnoprawna, przenosząca własność rzeczy, z osoby…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013 roku…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2014. Od 26 września 2013…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać…
wzór / szablon dokumentu - Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę. Wyrażona na piśmie zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę powinna…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pokwitowanie odbioru kaucji wzór. Dokument potwierdzający odebranie kaucji dla wynajmującego, a dla najemcy uznający przekazanie wynajmującemu kaucji na poczet…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk rozliczenie zaliczki. Dokument dla osoby chcącej rozliczyć pobrane wcześniej od pracodawcy środki pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków gotówkowych…
Strona 1 z 2