5 117
Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu
Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu. Zawierana umowa kupna to umowa cywilnoprawn...☚

Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu

Oceń ten artykuł
(117 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu. Zawierana umowa kupna to umowa cywilnoprawna, przenosząca własność rzeczy, z osoby sprzedającej na kupującego. Umowa kupna to dokument, w którym strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży oraz zakupu rzeczy nowej lub używanej. Formularz umowy kupna powinien zawierać trzy istotne założenia tj. określenie przedmiotu/ów umowy, ceny oraz stron umowy. Wzór dokumentu umowy kupna - sprzedaży powinien zawierać: tytuł, datę, dane stron , definicję przedmiotu umowy (nazwa, ilość, cena, uwagi). W formularzu umowa kupna określane są także: wysokość zaliczki, warunki dotyczące transportu oraz punkt dotyczący przekazania wszelkiej dokumentacji , która stanowiła przedmiot transakcji. Wzór dokumentu umowy kupna – sprzedaży posiada także paragraf dotyczący możliwości odwołania się do przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych oraz podpisy stron. Umowa kupna powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa kupna wzór do pobrania za darmo

Dodatkowe informacje

  • ilość stron : 2 | typ pliku : Dokument Word / doc | plik darmowy

Dodaj komentarz do dokumentu Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.