gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC / Wypowiedzenie polisy OC. Wzór druku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC składamy do agencji ubezpieczeniowej, w…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego. Wzór druku wypowiedzenie umowy najmu dla osoby oddającej lokal do użytkowania najemcy - czyli…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę. Wzór druku wypowiedzenie umowy najmu dla najemcy (osoby użytkującej lokal) chcącego wypowiedzieć umowę osobie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy OC. Wzór druku wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC składamy w dowolnym momencie jej trwania ale rozwiąże się ona…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy zlecenie przez przyjmującego. Umowa zlecenia może zostać zakończona na dwa sposoby. Może ona wygasnąć wraz z wykonaniem…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy zlecenie przez zleceniodawcę - wzór. Umowa zlecenia może zostać zakończona na dwa sposoby poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Odwołanie pełnomocnictwa - wzór. Dokument odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością mocodawcy, podobnie jak samo udzielenie pełnomocnictwa. Oświadczenie w tej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę. Druk oświadczenie pracodawcy o zmianie warunków zatrudnienia pracownika umożliwia udokumentowanie zmiany warunków…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wzór. Druk dla pracownika chcącego rozwiązać umowę z pracodawcą. Możliwości wypowiedzenia umowy za…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wypowiedzenie umowy przez pracownika. Porozumienie o rozwiązaniu umowy…