Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy. Wzór dokumentu Instrukcja BHP dla osób zajmujących się sprzedażą, poruszający kwestie bezpieczeństwa i higieny…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa cesji. Dokument Umowa cesji to translokacja wierzytelności z majątku wierzyciela (cedenta) do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza), w oparciu…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Specyfikacja do faktury, to dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku. Specyfikacja dla faktury posiada zestawienie kluczowych informacji dotyczących…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Wzór druku Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i tych,…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Zestawienie zakupu oraz sprzedaży VAT prowadzone jest w celu rozliczeń podatku od towarów…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Uniwersalna umowa kupna - sprzedaży rzeczy / przedmiotu. Zawierana umowa kupna to umowa cywilnoprawna, przenosząca własność rzeczy, z osoby…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Faktura proforma. Dokument faktura proforma to wzór druku będący zapowiedzią lub propozycją faktury (zwykle faktury VAT). Faktura proforma stanowi…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pokwitowanie odbioru gotówki lub inaczej pokwitowanie odbioru pieniędzy dokument ten występuje pod nazwą pokwitowanie świadczenia pieniężnego. Wzór druku zawierającego…
gotowy wzór / szablon dokumentu online - Faktura korygująca wzór / faktura korekta. Każdą błędnie sporządzoną fakturę można poprawić dokumentem, który wykaże wszystkie błędy w…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja zakupów VAT - wzór. Prowadzona jest dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług. Nie jest określony wzór…
Strona 1 z 2