Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przeciwpożarowa. Wzór instrukcji ppoż. z działu bezpieczeństwo i higieny pracy, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze. Wzór dokumentu Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu będący następstwem…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy lokalu jest to formularz stosowany zarówno przy sprzedaż jak i przekazaniu lokalu do użytkowania (w związku…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa darowizny samochodu wzór. Zgodnie z tą umową darczyńca przekazuje nieodpłatnie obdarowanemu pojazd. Umowa darowizny samochodu skutkuje wzbogaceniem obdarowanego…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Druk potwierdzający przejęcie odpowiedzialności materialnej przez pracownika(-ków) za powierzone mienie. Druk dla…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta środka trwałego - wzór. Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego / Karta szczegółowa środka trwałego. Dla potrzeb ewidencji analitycznej…