gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół z inwentaryzacji wzór. Dokument protokołu stanowi sprawozdanie z przebiegu spisu inwentaryzacyjnego oraz związanych z nim ustaleń. Komisja sprawdza…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Skład komisji inwentaryzacyjnej / skład zespołu spisowego wzór druku. Komisja inwentaryzacyjna powoływana jest na mocy zarządzenia przez kierownika jednostki…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Inwentaryzacja oświadczenie wstępne wzór. Przed przystąpieniem do spisu z natury osoby materialnie odpowiedzialne składają zespołowi spisowemu oświadczenie wstępne dotyczące…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół likwidacji środków trwałych. Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk MM - Przesuniecie międzymagazynowe wykorzystywane jest w przypadku posiadania przez firmę wielu magazynów i umożliwia przesunięcie wybranej partii…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk - PW Przyjęcie wyrobu to dokument magazynowy stosowany w obrocie wewnątrzzakładowym wystawiany w przypadku przyjęcia wyrobów gotowych z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk ZW - Zwrot wewnętrzny to dokument magazynowy wystawiany w przypadku zwrotu wypożyczonych narzędzi czy zwrotu niewykorzystanych materiałów. Dokument…
wzór / szablon dokumentu - Druk WZ Wydanie na zewnątrz. Druk WZ wydanie zewnętrzne to wzór popularnej WZ -tki. Druk jest dowodem magazynowym, który dokumentuje…
gotowy wzór / szablon dokumentu online - Druk PZ - Przyjęcie zewnętrzne to dokument magazynowy. Druk PZ wystawiany jest przy zakupie do jednostki gospodarczej lub…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk RW - Rozchód wewnętrzny - wydanie z magazynu dokumentuje zaistnienie operacji wewnątrz jednostki takie jak wypożyczenie z magazynu,…
Strona 3 z 4