Instrukcja BHP na stanowisku magazyniera, stanowi dokument informujący o zasadach jakie obowiązują w miejscach składowania różnorodnych towarów oraz asortymentów produkcyjnych. Formularz bezpieczeństwa przybliża wymagania, które…
Formularz kontroli stanu regałów magazynowych stanowi dokument audytowy oględzin regałów na obszarze magazynowania. Zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami pracodawca ma obowiązek przeprowadzania okresowej…
Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który obejmuje zasady użytkowania wózków jezdniowych oraz podnośnikowych. Druk Instrukcja BHP dla…
Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym, to druk dokumentu kontroli stanu używanego sprzętu magazynowego. Przed przekazaniem wózka dotychczasowy użytkownik powinien zapewnić kontrolę jego stanu…
Międzynarodowy list przewozowy CMR stanowi formularz dokumentu w postaci pliku Excel, z możliwością uzupełnienia oraz wydruku, niezbędny w transporcie oraz logistyce. Dokument CMR stanowi formalne…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Harmonogram BHP konserwacji i przeglądów instalacji oraz urządzeń w obiektach. Protokół stanowi bazę terminów okresowych przeglądów technicznych i…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze. Wzór dokumentu Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu będący następstwem…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa wózka akumulatorowego / widłowego. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który obejmuje zasady użytkowania…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Dziennik konserwacji wózka widłowego. Wzór druku dziennik książka konserwacji wózka jezdnego / widłowego. Wzór spełniający wymagania które nakłada na…
wzór / szablon dokumentu - Przepustka materiałowa. Wzór druku przepustka materiałowa stosowany jest w celu kontroli ruchu osobowo-materiałowego. Przepustka materiałowa uprawnia do jednorazowego wyniesienia mienia…
Strona 1 z 4