gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie pracownika na badania na wstępne / okresowe / kontrolne / profilaktyczne badania lekarskie. Druk również ma zastosowanie w…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Świadectwo pracy. Wzór druku świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wypowiedzenie umowy przez pracownika. Porozumienie o rozwiązaniu umowy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niepobieraniu becikowego. Wniosek / formularz o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi (becikowego) z tytułu urodzenia się…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o becikowe. Becikowe stanowi wsparcie finansowe dla rodzin w których narodziło się dziecko. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa agencyjna, to umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o dzieło wzór. Druk jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa o dzieło. Druk umowy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa zlecenie. Wzór druku jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa zlecenie. Druk umowy zlecenie której…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o pracę wzór druku. Umowa o pracę to podstawowa forma zawarcia stosunku pracy. Precyzuje strony umowy, zakres praw…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zawiadomienie pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej wzór. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wypełnia pracownik powiadamiający pracodawcę. Pracodawcę należy poinformować…
Strona 8 z 10