gotowy wzór / szablon dokumentu - Roczna karta ewidencji czasu pracy 2018. Dokument roczna karta ewidencji czasu pracy to lista obecności pracowników w firmie w…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę. Druk oświadczenie pracodawcy o zmianie warunków zatrudnienia pracownika umożliwia udokumentowanie zmiany warunków…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wzór. Druk dla pracownika chcącego rozwiązać umowę z pracodawcą. Możliwości wypowiedzenia umowy za…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Powitanie i przedstawienie nowo zatrudnianego pracownika firmie - Komunikat organizacyjny - List powitalny. Dokument zawiera ogólne informacje o nowym…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Wzór druku zakaz konkurencji to druk dla pracodawcy chcącego zabezpieczyć…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Druk potwierdzający przejęcie odpowiedzialności materialnej przez pracownika(-ków) za powierzone mienie. Druk dla…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o zarobkach / dochodach. Wzór druku zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków wypełnia pracodawca na prośbę pracownika proszącego…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa wykorzystania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych wzór. Druk wypełnia pracodawca i pracownik w dwóch jednakowych…
wzór / szablon dokumentu - Wniosek o pożyczkę z zakładu pracy. Podanie o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Druk dla osoby ubiegającej się…
wzór / szablon dokumentu - Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia / kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów…
Strona 7 z 10