gotowy wzór / szablon dokumentu - karta obiegowa pracownika - przy rozwiązaniu umowy. Druk stosowany przy zwolnieniu pracownika ma na celu udokumentowanie rozliczenia się z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka pracownika. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie kierowcy na badania lekarskie. Druk dla pracodawców zatrudniających kierowców wykonujących transport drogowy czy kierowców pojazdów służbowych. Badania lekarskie…
wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na badania psychologiczne - Psychotesty kierowców na wstępne / okresowe / kontrolne / profilaktyczne badania lekarskie. Druk skierowania na…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niekaralności kierowców wzór. Dokument dla kandydata na kierowcę lub pracownika pracującego jako kierowca składającego oświadczenie w celu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych. Oświadczenie o niekaralności wzór dokumentu dla kandydata lub pracownika składającego…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa stosowana przy zwalnianiu pracownika / rozwiązaniu umowy o pracę. Druk pozwala udokumentować rozliczenie się pracownika z pracodawcą…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie przyjmowania…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”. Druk dla pracownika starającego się o…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności - umowa poufności wzór. Druk pozwala na udokumentowanie wymagań pracodawcy dotyczących…
Strona 6 z 10