gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o zmianę godzin pracy na wniosek pracownika to wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy na prośbę i…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Dziennik praktyki zawodowej. Wzór dziennika praktyki zawodowej pozwala udokumentować przebieg całej praktyki zawodowej oraz opisać działania podejmowane podczas jej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej. Odbycie praktyki studenckiej / zawodowej zostaje udokumentowane w postaci zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Indywidualna karta obecności i czasu pracy stażysty. Druk uwzględnia nieobecności takie jak: urlopy choroby delegacje itd. Karta ewidencji czasu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika wzór. Karta ewidencji czasu pracy druk może być stosowana jako dzienna, tygodniowa…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do umowy zlecenie. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie pracodawca wymaga od zleceniobiorcy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Plan urlopów 2018. Dokument Plan urlopów to wzór aktywnego formularza generującego druk - roczny harmonogram urlopów. Plan urlopów automatycznie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Indywidualna lista płac druk 2018. Lista płac to wzór druku bardzo istotnego dokumentu stanowiącego podstawę rozliczeń z pracownikami (wynagrodzenie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia. Druk dla pracownika / osoby starającej się o czasowe zwolnienie z wykonywania obowiązków u…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o urlop bezpłatny - druk dla pracownika. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego musi być złożony na piśmie i…
Strona 4 z 10