gotowy wzór / szablon dokumentu - Notatka służbowa ze spotkania. Notatka służbowa ze spotkania - wzór dokumentu stosowanego w firmach, instytucjach i urzędach. Notatka służbowa…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Notatka służbowa ze zdarzenia wzór. Notatka służbowa jest dokumentem stosowanym w firmach, instytucjach i urzędach. Służy prawnemu udokumentowaniu bieżących…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Powołanie zespołu powypadkowego - wzór. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Do obowiązków pracodawcy należy zapoznanie każdego pracownika z treścią regulaminu przed…
wzór / szablon dokumentu - Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę. Wyrażona na piśmie zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę powinna…
wzór / szablon dokumentu - Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę - wzór. Umowa o pracę wygasa w przypadku śmierci pracownika (art. 631 K.p.) lub…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych. Pracę w godzinach nadliczbowych pracodawcy mogą zlecać tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Kodeks pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego - wzór. Odwołanie pracownika z urlopu przez pracodawcę (art. 167 K.p.) jest dopuszczalne tylko…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Polecenie pozostania na dyżurze - wzór druku. Pracodawca na podstawie art. 151 [5] par. 1kp ma prawo pisemnie zobowiązać…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Akta osobowe układ teczki wzór / wykaz dokumentów teczki akt osobowych pracownika. Każdy pracodawca bez względu na formę działalności…
Strona 3 z 10