Wymiar czasu pracy 2016 stanowi tabelaryczne zestawienie dni pracujących w każdym miesiącu, dni wolnych od pracy oraz godzin pracy z podziałem na miesiące. W dokumencie…
Wzór druku referencji to dokument rekomendacji pracownika przez pracodawcę. Celem wystawiania referencji jest pozytywne zaopiniowanie pracownika kolejnym pracodawcom. W formularzu listu referencyjnego pracodawca wystawia świadectwo…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta narzędziowa imienna. Szczegółowa karta ewidencji narzędzi stosowana jest w wydziałach utrzymania ruchu, magazynach części zamiennych lub wydziałach mechanicznych…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o stosowaniu systemu GPS w pojazdach. Wzór dokumentu Oświadczenia pracodawcy o monitoringu z użyciem narzędzi lokalizacji GPS. Celem…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz program naprawczy dla pracownika. Dokument dla planu działań korygujących stosowany przez pracodawców, po zdobyciu przez pracownika mało zadowalającej…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta instruktażu stanowiskowego BHP. Instruktaż stanowiskowy dla pracownika przeprowadzany jest przez pracodawcę lub kierownika danego działu, który ma właściwe…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o przyznanie pracownikowi odprawy emerytalnej. Wzór druku podania o przyznanie świadczenia pracownikowi, w sytuacji jego przechodzenia na emeryturę…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację. Wzór dokumentu zarządzenia pracodawcy to oświadczenie, w którym kierownik instytucji informuje załogę o…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta pracy kierowcy. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o przyznanie premii dla pracownika. Formularz Wniosek o przyznanie premii pozwala na przyznanie pracownikowi gratyfikacji finansowej, jeżeli…
Strona 1 z 10