gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół wysłuchania wyjaśnień świadka / Zeznanie świadka w związku ze zdarzeniem wypadkowym. Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół powypadkowy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania przejęcia kasy. Druk umożliwia protokolarne przejęcie - przekazanie kasy osobie przejmującej obowiązki kasjera, w obecności komisji. Dokument…
wzór / szablon dokumentu - Protokół kontroli stanu kasy - dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Jest to dokument zbiorczy mający formę raportu operacji kasowych…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół likwidacji środków trwałych. Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego. Dowód PT dokumentuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego innej jednostce oraz nieodpłatne przejęcie środka…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania. Formularz stosowany przy przekazaniu lokalu do użytkowania (w związku z zawarciem umowy najmu) protokolarnie potwierdza…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy lokalu jest to formularz stosowany zarówno przy sprzedaż jak i przekazaniu lokalu do użytkowania (w związku…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania dokumentacji technicznej wzór. Druk umożliwia kontrahentowi / dostawcy potwierdzanie przejęcia przez klienta / przekazanie klientowi dokumentacji technicznej…
wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru sprzętu wzór. Dokument ten jest powszechnie wykorzystywany w podczas dostawy maszyn i urządzeń do firmy. Protokół przekazania sprzętu…
Strona 3 z 4