gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia. Druk dla pracownika / osoby starającej się o czasowe zwolnienie z wykonywania obowiązków u…
wzór / szablon dokumentu - Umowa o współpracy wzór. Intencją tego typu umowy jest deklaracja stron o podjęciu wspólnego działania - współpracy. W umowie tej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o pracę wzór. Dokument, który jest wysyłany do pracodawcy przez osobę ubiegającą się o pracę. Zawiera on prośbę…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Powierzenie innej pracy / przeniesienie. Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Nagroda jubileuszowa - wniosek / Jubileuszówka - wzór. Druk dla pracownika / osoby składającej wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie długu na raty wzór. Pismo można skierować do dowolnego wierzyciela w celu przedstawienia propozycji spłaty zadłużenia…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT / Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku…
wzór / szablon dokumentu - Wniosek o pożyczkę z zakładu pracy. Podanie o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Druk dla osoby ubiegającej się…
wzór / szablon dokumentu - Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia / kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wypowiedzenie umowy przez pracownika. Porozumienie o rozwiązaniu umowy…
Strona 2 z 3