gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi zgrzewarki punktowej. Druk planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który wskazuje na kluczowe warunki pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza. Dokument do wydruku informujący o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, który opisuje warunki pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi kserokopiarki. Druk formularza definiujący zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, który opisuje warunki obsługi maszyny kopiującej, mające…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pierwsza pomoc - wykaz osób. Druk formularza dotyczącego zarządzenia pracodawcy, w którym dyrektor organizacji informuje pracowników o wyznaczeniu pracowników…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania z odpadami medycznymi. Cel procedury stanowi określenie zasad postępowania z odpadami pochodzącymi z gabinetów lekarskich, stomatologicznych i…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych. Formularz karty stanowi metodę na rejestrowanie i przechowywanie wyników badań oraz pomiarów czynników…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta instruktażu stanowiskowego BHP. Instruktaż stanowiskowy dla pracownika przeprowadzany jest przez pracodawcę lub kierownika danego działu, który ma właściwe…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wzór druku dokumentu o jednorazowe odszkodowanie, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy…
Gotowy wzór / szablon dokument - Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Druk Rejestru czynników szkodliwych umożliwia dokumentowanie natężenia oraz stężenia oddziaływań szkodliwych…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi heblarki. Druk planszy informacyjnej z Instrukcją BHP dotyczący obsługi heblarki w obrębie bezpieczeństwa i higieny pracy,…
Strona 10 z 24