Instrukcja BHP obsługi i eksploatacji zawiesi wskazuje na prawidłowe użytkowanie urządzenia służącego do dźwigania ładunków. Zawiesie stanowi mechanizm do zawieszania i podtrzymywania podnoszonych ciężarów. Może…
Instrukcja BHP obsługi prasowalnicy, dotyczy zasad i warunków jakie musza być spełnione aby praca z urządzeniem przebiegała poprawnie. W branży hotelarskiej oraz pralniach personel musi…
Instrukcja BHP obsługi patelni elektrycznej, to dokument odnoszący się do podstawowych zasad bezpieczeństwa jakie powinny być spełnione podczas obróbki termicznej produktów spożywczych. Osoby, które przystępują…
Instrukcja BHP obsługi przenośnika, to formularz zawierający wskazówki bezpieczeństwa, które powinny być spełnione podczas użytkowanie urządzenia w kwestii transportu, przechowywania, instalacji, odbioru technicznego, eksploatacji i…
Instrukcja BHP obsługi lutownicy, to dokument opisujący działanie oraz zasady bezpiecznego posługiwanie się urządzeniem. Lutowanie polega na łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, przy zastosowaniu…
Instrukcja BHP obsługi projektora, stanowi bezpłatny dokument opisujący uwarunkowania bezpiecznego użytkowania sprzętu. Druk planszy opisuje, że przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z…
Instrukcja BHP dla obsługi gofrownicy stanowi bezpłatną planszę, opisującą wymagane wytyczne dla bezpiecznego wykonywania wszelkich czynności na stanowisku pracy z tym urządzeniem. Podczas używania sprzętu…
Instrukcja BHP na stanowisku Stolarz, informuje o niezbędnych wymaganiach przystąpienia do wykonywania obowiązków na wskazanym zawodzie. Bezpłatna specyfikacja bezpiecznej pracy zakłada pełnoletność, brak przeciwskazań medycznych,…
Instrukcja BHP na stanowisku mechanika, to bezpłatny druk wzoru specyfikacji bezpieczeństwa, obejmujące standardy prawidłowej pracy dla tego zawodu. Do zadań w warsztacie, może przystąpić pracownik…
Druk Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla MIGMAG, opisuje zasady eksploatacji urządzenia podczas prac spawalniczych. Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy sprzęt może obsługiwać wyłącznie osoba,…
Strona 3 z 24