Rezultaty wyszukiwania dla: szkolenie - Procedura w Firmie
Szkolenie - formy i techniki szkoleń Przygotowanie pracowników do sprawowania przyszłych i bieżących funkcji organizacyjnych jest kluczowym celem systemu szkoleń. Składa się na niego także…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz Zgłoszenia na szkolenie / kurs. Wzór druku Formularz zgłoszenia na szkolenie / kurs stanowi dokument delegujący pracownika na…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na kurs / szkolenie. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie stanowi dokument oferujący pracownikowi odbycie szkolenie lub…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa…
Instrukcja BHP dla obsługi wirówki jest dokumentem opisującym prawidłowe zasady posługiwania się tym sprzętem laboratoryjnym. Wirówki to maszyny, których praca polega na mechanicznym rozdzielaniu zawiesin…
Instrukcja BHP obsługi obieraczki do ziemniaków, to plansza informacyjna niezbędna w każdej kuchni zakładu zbiorowego żywienia, lokalach gastronomicznych, szpitalach czy restauracjach, stołówkach i firmach cateringowych.…
Jak napisać instrukcję BHP Chcesz stworzyć instrukcję BHP, a nie wiesz od czego zacząć? Szef zlecił ci napisanie instrukcji bezpieczeństwa i potrzebujesz wskazówek jak wywiązać…
Instrukcja BHP dla obsługi gofrownicy stanowi bezpłatną planszę, opisującą wymagane wytyczne dla bezpiecznego wykonywania wszelkich czynności na stanowisku pracy z tym urządzeniem. Podczas używania sprzętu…
Instrukcja BHP na stanowisku informatyka stanowi druk wzoru dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wymienia najważniejsze aspekty pracy z laptopem, komputerem i monitorem…
Dokument do wydruku, Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, to wykaz prac niebezpiecznych dla stanowisk dotyczących placówek edukacyjnych oraz wskazanie ewentualnych środków bezpieczeństwa. W wykazie…
Strona 1 z 4