Rezultaty wyszukiwania dla: Zeznanie - Procedura w Firmie
Dokument - PIT-M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu,…
Dokument - PIT-B Informacja o wysokości dochodu (straty)z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w…
Dokument - PIT-36 broszura informacyjna do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 / 2014. Wzór PT-37 obowiązuje od 14…
Dokument - PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, załącznik do PIT-37 i PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej…
Dokument - PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym załącznik do PIT-37 i PIT 36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w…
Dokument - PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do PIT-37 i PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)…
Dokumet - PIT-37 broszura informacyjna do PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 / 2014. Wzór PT-37 obowiązuje od 14…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół wysłuchania wyjaśnień świadka / Zeznanie świadka w związku ze zdarzeniem wypadkowym. Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół powypadkowy…
Strona 2 z 2