Rezultaty wyszukiwania dla: Zeznanie - Procedura w Firmie
Dokument - CIT-8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym 2013…
Dokument - CIT-8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym 2013…
Dokument - CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, składamy w ciągu trzech miesięcy…
Dokument - PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, załącznik do PIT-36 Zeznanie o…
Dokument - PIT- 36 broszura informacyjna do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 / 2014. PIT-36 dotyczy osób które…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 / 2014. PIT-37 czyli: praca, zlecenie, dzieło,…
PROGRAM RODZINA 500 + 1 kwietnia 2016 r. wystartuje projekt Rodzina 500 plus, dotyczący przyznawania świadczeń na wychowanie potomstwa. Program zakłada przyznanie wsparcia na każde…
Dokument - CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, załącznik do CIT-8 Zeznanie o wysokości…
Dokument - PIT / CIT -SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia w…
Dokument - PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)…
Strona 1 z 2