Rezultaty wyszukiwania dla: Wykaz - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi strugarki / wyrówniarki do drewna. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który dotyczy głównych…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka w zakładzie pracy. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Arkusz / karta udoskonaleń na maszynie. Wzór druku karty udoskonaleń na maszynie dokumentuje planowane wprowadzenie zmian, czy już wprowadzone…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Wzór druku zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu uzupełnia dokumentację kierowcy. Prawo wymaga udokumentowania aktywności kierowcy z…
Formularz - VAT-24 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Inwentaryzacja oświadczenie wstępne wzór. Przed przystąpieniem do spisu z natury osoby materialnie odpowiedzialne składają zespołowi spisowemu oświadczenie wstępne dotyczące…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania powypadkowego wzór. Dokument zawiera opis postępowania powypadkowego punkt po punkcie. Procedura zawiera również wykaz dokumentów w ujęciu:…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania przejęcia kasy. Druk umożliwia protokolarne przejęcie - przekazanie kasy osobie przejmującej obowiązki kasjera, w obecności komisji. Dokument…
gotowy wzór / szablon dokumentu online - Faktura korygująca wzór / faktura korekta. Każdą błędnie sporządzoną fakturę można poprawić dokumentem, który wykaże wszystkie błędy w…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja przychodów - ryczałt. Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodu. Druk i szczegółowe zasady prowadzenia…
Strona 3 z 5