Rezultaty wyszukiwania dla: Wniosek - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego - wzór. Odwołanie pracownika z urlopu przez pracodawcę (art. 167 K.p.) jest dopuszczalne tylko…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego. Dowód PT dokumentuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego innej jednostce oraz nieodpłatne przejęcie środka…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o pracę wzór. Dokument, który jest wysyłany do pracodawcy przez osobę ubiegającą się o pracę. Zawiera on prośbę…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”. Druk dla pracownika starającego się o…
wzór / szablon dokumentu - Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia / kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie pracownika na badania na wstępne / okresowe / kontrolne / profilaktyczne badania lekarskie. Druk również ma zastosowanie w…
wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niepobieraniu becikowego. Wniosek / formularz o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi (becikowego) z tytułu urodzenia się…
Strona 6 z 6