Rezultaty wyszukiwania dla: Wniosek - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego składa się do wydziału komunikacji np. w urzędzie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to sposób służący do wyegzekwowania świadczeń…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej - wzór druku. Wszyscy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o zmianę godzin pracy na wniosek pracownika to wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy na prośbę i…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia. Druk dla pracownika / osoby starającej się o czasowe zwolnienie z wykonywania obowiązków u…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o urlop bezpłatny - druk dla pracownika. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego musi być złożony na piśmie i…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego wzór. Druk dla osoby chcącej wykorzystać urlop okolicznościowy przysługujący na: ślub własny / bądź…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o urlop wychowawczy. Druk dla pracownika. Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu,…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Nagroda jubileuszowa - wniosek / Jubileuszówka - wzór. Druk dla pracownika / osoby składającej wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej…
Strona 3 z 6