Rezultaty wyszukiwania dla: Wniosek - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie karty kierowcy. Wniosek o wydanie karty kierowcy przedkłada się na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych.…
Formularz - VAT-24 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego…
Dokument - Wniosek roczny w sprawie zwrotu podatku dochodowego, dotyczący umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania…
Dokument - Wniosek roczny w sprawie zwrotu podatku dochodowego, dotyczący umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania…
gotowy wzór / szablon dokumentu - wniosek o licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy / wniosek o udzielenie licencji - zezwolenia na…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych. Wnioskodawca składa dokument wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych do rejonowego urzędu komunikacji.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu. Wnioskodawca składa dokument do rejonowego urzędu komunikacji w przypadku kiedy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu. Wnioskodawca składa dokument wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu do rejonowego urzędu komunikacji…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Wnioskodawca składa dokument do rejonowego urzędu komunikacji w przypadku kiedy dowód rejestracyjny: uległ…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych / Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych. Po zakupie samochodu niezbędna jest jego rejestracja z…
Strona 2 z 6