Rezultaty wyszukiwania dla: Przekazanie - Procedura w Firmie
Bezpłatna Instrukcja BHP dotycząca obsługi naczepy, opisuje zasady korzystania i eksploatowania elementu pojazdu służącego do przewozu ładunków i materiałów. Przed przekazaniem obowiązków, należy kierowcę zapoznać…
Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym, to druk dokumentu kontroli stanu używanego sprzętu magazynowego. Przed przekazaniem wózka dotychczasowy użytkownik powinien zapewnić kontrolę jego stanu…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy samochodu. Druk umożliwia protokolarne zdanie i przekazanie pojazdu innej osobie lub firmie. Dokument Protokół zdawczo…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania przejęcia kasy. Druk umożliwia protokolarne przejęcie - przekazanie kasy osobie przejmującej obowiązki kasjera, w obecności komisji. Dokument…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pokwitowanie odbioru kaucji wzór. Dokument potwierdzający odebranie kaucji dla wynajmującego, a dla najemcy uznający przekazanie wynajmującemu kaucji na poczet…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego. Dowód PT dokumentuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego innej jednostce oraz nieodpłatne przejęcie środka…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk - PW Przyjęcie wyrobu to dokument magazynowy stosowany w obrocie wewnątrzzakładowym wystawiany w przypadku przyjęcia wyrobów gotowych z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk RW - Rozchód wewnętrzny - wydanie z magazynu dokumentuje zaistnienie operacji wewnątrz jednostki takie jak wypożyczenie z magazynu,…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności - umowa poufności wzór. Druk pozwala na udokumentowanie wymagań pracodawcy dotyczących…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania dokumentacji technicznej wzór. Druk umożliwia kontrahentowi / dostawcy potwierdzanie przejęcia przez klienta / przekazanie klientowi dokumentacji technicznej…
Strona 1 z 2