Rezultaty wyszukiwania dla: Procedura - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania z odpadami medycznymi. Cel procedury stanowi określenie zasad postępowania z odpadami pochodzącymi z gabinetów lekarskich, stomatologicznych i…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania powypadkowego wzór. Dokument zawiera opis postępowania powypadkowego punkt po punkcie. Procedura zawiera również wykaz dokumentów w ujęciu:…
Instrukcja BHP dla kucharza, stanowi dokument wskazujący na prawidłowości bezpiecznej i higienicznej pracy na stanowiskach branży gastronomicznej. Druk planszy informacyjnej wskazuje na kluczowe aspekty przestrzegania…
Karta drogowa pojazdu pożarniczego stanowi bezpłatny druk formularza, który stosowany jest do rozliczenia paliw zużytych podczas eksploatacji samochodów używanych przez pracowników straży. Procedura naliczanie wykorzystanych…
Instrukcja BHP sprzątania pomieszczeń medycznych przeznaczona jest dla personelu odpowiedzialnego za dział sprzątania w danej placówce, klinice lub innym obiekcie opieki zdrowotnej. Po zapoznaniu się…
Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania jest drukiem dokumentu wskazującego na zasady bezpiecznej obsługi i użytkowania pieca grzewczego. Formularz bezpiecznej eksploatacji kotłów podkreśla, że…
Instrukcja BHP dla ekip / personelu sprzątającego, to wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które oddziałują na bezpieczeństwo osób zajmujących się…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru dzieła, dokument pozwalający sfinalizować transakcje pomiędzy wykonującym a zamawiającym jaką jest wykonanie przedmiotu umowy o dzieło. Druk…