Rezultaty wyszukiwania dla: Pozwolenie - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu. Wnioskodawca składa dokument wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu do rejonowego urzędu komunikacji…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych / Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych. Po zakupie samochodu niezbędna jest jego rejestracja z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek na pracę w nadgodzinach / zapotrzebowanie na pracę w godzinach nadliczbowych. Druk dla pracodawcy / przełożonego wnioskującego o…