Rezultaty wyszukiwania dla: Pełnomocnictwo - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument wymagany do potwierdzania deklaracji składanych…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Upoważnienie / pełnomocnictwo do wydziału komunikacji wzór druku. Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie tylko do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne nie wystarcza do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism. Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo administracyjne - wzór dokumentu. Pełnomocnictwo administracyjne to druk oświadczenia woli reprezentowanego - mocodawcy, skierowanym do przedstawiciela - pełnomocnika.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych. Wnioskodawca składa dokument wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych do rejonowego urzędu komunikacji.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu. Wnioskodawca składa dokument wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu do rejonowego urzędu komunikacji…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych / Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych. Po zakupie samochodu niezbędna jest jego rejestracja z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Odwołanie pełnomocnictwa - wzór. Dokument odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością mocodawcy, podobnie jak samo udzielenie pełnomocnictwa. Oświadczenie w tej…