Rezultaty wyszukiwania dla: Odwołanie - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Odwołanie pełnomocnictwa - wzór. Dokument odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością mocodawcy, podobnie jak samo udzielenie pełnomocnictwa. Oświadczenie w tej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego - wzór. Odwołanie pracownika z urlopu przez pracodawcę (art. 167 K.p.) jest dopuszczalne tylko…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa serwisowa wzór. Umowa ta zobowiązuje dostawców do przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacji mechanicznych urządzeń. Umowa serwisowa polega na…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa przedwstępna sprzedaży to dokument, w którym strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna…