Rezultaty wyszukiwania dla: Oświadczenie - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie w sprawie wycofania samochodu z działalności gospodarczej. Podatnik ma prawo w dowolnym momencie podjąć decyzję o wycofaniu składnika…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o przekazaniu samochodu na działalność gospodarczą. Wykorzystywane prywatnie składniki majątku można przekazać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokumentując…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą. Wykorzystywane prywatnie składniki majątku można przekazać na potrzeby prowadzonej działalności…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie drugiego z rodziców / opiekunów dziecka o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego. Druk niezbędny do wniosku o udzielenie urlopu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja / oświadczenie o przyznaniu pracownikowi nagrody wzór. Druk dla pracodawcy, który zdecydował przyznać nagrodę pracownikowi za wzorowe wypełnianie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niekaralności kierowców wzór. Dokument dla kandydata na kierowcę lub pracownika pracującego jako kierowca składającego oświadczenie w celu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych. Oświadczenie o niekaralności wzór dokumentu dla kandydata lub pracownika składającego…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niepobieraniu becikowego. Wniosek / formularz o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi (becikowego) z tytułu urodzenia się…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do umowy zlecenie wzór. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie pracodawca wymaga od…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie - rozliczenie delegacji zarówno krajowej i zagranicznej. Formularz umożliwia odebranie ekwiwalentu za wyżywienie przysługujące podczas wyjazdu służbowego. Pracownik…
Strona 3 z 9