Rezultaty wyszukiwania dla: Oświadczenie - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2014. Od…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy / do zezwolenia na wykonywanie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy / do zezwolenia na wykonywanie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do urzędu komunikacji. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań jest wymagane jako potwierdzenie utraty / zgubienia…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Inwentaryzacja oświadczenie końcowe. Po przeprowadzonym spisie z natury osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia końcowego inwentaryzacji. Oświadczenie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Inwentaryzacja oświadczenie wstępne wzór. Przed przystąpieniem do spisu z natury osoby materialnie odpowiedzialne składają zespołowi spisowemu oświadczenie wstępne dotyczące…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Do obowiązków pracodawcy należy zapoznanie każdego pracownika z treścią regulaminu przed…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do umowy zlecenie. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie pracodawca wymaga od zleceniobiorcy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie w sprawie wycofania składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce wycofanie składnika majątku z działalności do majątku…
Strona 2 z 9