Rezultaty wyszukiwania dla: Oświadczenie - Procedura w Firmie
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o stosowaniu systemu GPS w pojazdach. Wzór dokumentu Oświadczenia pracodawcy o monitoringu z użyciem narzędzi lokalizacji GPS. Celem…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze. Wzór dokumentu Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu będący następstwem…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej wzór. Druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest dobrowolnym oświadczeniem stron, dlatego też sporządzany jest…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o złym samopoczuciu i odmowa wykonywania pracy wzór. Powstrzymanie się od pracy z uwagi na zły stan psychofizyczny…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym. Wzór druku oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym jest…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Wzór druku przedkłada się odpowiednim organom na prośbę zainteresowanego. Organem takim może być pracodawca…
Dokument - CIT-5 Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w roku podatkowym 2013 /…
Dokument - PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, załącznik do PIT-37 i PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek…
gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013 roku…
Strona 1 z 9