Rezultaty wyszukiwania dla: Grafik - Procedura w Firmie
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Grafik pracy 2018. Zdalny dokument rejestru czasu wypełniania obowiązków na danych etatach, to aktywne narzędzie stanowiące formularz odwzorowujący godzinową…
Wymiar czasu pracy 2016 stanowi tabelaryczne zestawienie dni pracujących w każdym miesiącu, dni wolnych od pracy oraz godzin pracy z podziałem na miesiące. W dokumencie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Plan urlopów 2018. Dokument Plan urlopów to wzór aktywnego formularza generującego druk - roczny harmonogram urlopów. Plan urlopów automatycznie…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk KP kasa przyjmie. Wzór druku KP dowód wpłaty umożliwia wydanie potwierdzenia dokonanej wpłaty. Dokument KP sporządza się w…