Rezultaty wyszukiwania dla: Formularz - Procedura w Firmie
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację. Wzór dokumentu zarządzenia pracodawcy to oświadczenie, w którym kierownik instytucji informuje załogę o…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Zapytanie ofertowe. Wzór dokumentu zapytanie ofertowe służy do kierowania zapytań w serwisach internetowych, sektorach prywatnym i publicznym. Druk…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Lista obecności na szkoleniu BHP. Wzór dokumentu potwierdzającego odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego BHP, okresowego lub stanowiskowego, potwierdzone…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta pracy kierowcy. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Specyfikacja do faktury, to dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku. Specyfikacja dla faktury posiada zestawienie kluczowych informacji dotyczących…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rejestrację / zarejestrowanie pojazdu. Dokument Wniosku o rejestrację pojazdu należy złożyć w Wydziale Komunikacji w celu…
Opis: Gotowy wzór / szablon dokumentu - Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko. Dokument podania o podwyższenie alimentów jest formularzem, który składa rodzic ubiegając się…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta ewidencji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 2015 r obowiązuje nowy formularz ewidencjonowania odpadów z użyciem…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa okazjonalnego najmu lokalu. Przez Umowę okazjonalnego najmu lokalu właściciel będący osobą fizyczną, zobowiązuje się wynająć mieszkanie wyłącznie na…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta przekazania odpadu. Dla potrzeb ewidencji odpadów wykorzystuje się tabelaryczne zestawienie w formie Karty przekazania odpadu. Druk Karta…
Strona 10 z 23