Rezultaty wyszukiwania dla: Formularz - Procedura w Firmie
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku stanowi dokument kierowany do sądu, po śmierci spadkodawcy, kiedy nie ma możliwości ustalenia dziedziczenia (brak lub kilka testamentów lub konflikt…
Wniosek o wystawienie referencji stanowi dokument podania do pracodawcy lub zleceniodawcy. Formularz wniosku o wystawienie opinii czy listu referencyjnego, kierowany jest, jako prośba o pozytywne…
Wzór druku referencji to dokument rekomendacji pracownika przez pracodawcę. Celem wystawiania referencji jest pozytywne zaopiniowanie pracownika kolejnym pracodawcom. W formularzu listu referencyjnego pracodawca wystawia świadectwo…
Instrukcja BHP obsługi komory wędzarniczej to formularz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje główne aspekty dotyczące realizowanych w gastronomii zadań z komorą do…
Darmowy formularz do wydruku i uzupełnienia, który umożliwia wcześniejsze wypisanie druczku i sprawne nadanie przesyłki. Druk potwierdzenia nadania listu poleconego jest dokumentem potwierdzającym, że we…
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, to dokument wskazujący na okoliczności wypadku przy pracy, który jest opracowywany przez zespół powypadkowy. Formularz protokołu musi…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół szkód w lokalu. Dokument Protokół szkód w lokalu stanowi formularz oświadczenia komisji dotyczącego awarii, które zaistniały w…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta narzędziowa imienna. Szczegółowa karta ewidencji narzędzi stosowana jest w wydziałach utrzymania ruchu, magazynach części zamiennych lub wydziałach mechanicznych…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla obsługi silosu paszowego. Druk formularza obejmującego zakresem zagadnienia bezpieczeństwa podczas obsługi i użytkowania silosu paszowego. Instrukcja…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa odkurzacza. Druk formularza informujący o zasadach bezpiecznej pracy z elektronarzędziem oraz sposobach właściwego korzystania ze sprzętu…
Strona 7 z 23