Rezultaty wyszukiwania dla: Formularz - Procedura w Firmie
Praca w warunkach szczególnie uciążliwych dla kobiet wskazuje na zadania, która odbywają się w warunkach które można uznać za wyjątkowe i mające szczególny charakter. Prace…
Dokument do wydruku, Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, to wykaz prac niebezpiecznych dla stanowisk dotyczących placówek edukacyjnych oraz wskazanie ewentualnych środków bezpieczeństwa. W wykazie…
Dokument Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w budownictwie, to wykaz prac niebezpiecznych dla poszczególnych stanowisk we wskazanej branży, wraz ze stosowanymi środkami bezpieczeństwa. W wykazie prac…
Wymiar czasu pracy 2016 stanowi tabelaryczne zestawienie dni pracujących w każdym miesiącu, dni wolnych od pracy oraz godzin pracy z podziałem na miesiące. W dokumencie…
Dni wolne od pracy w 2016 roku ustalane są zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy, które dotyczą przeciętnego ośmiogodzinnego czasu pracy, w pięciodniowym tygodniu pracy. W…
Wykaz prac wzbronionych młodocianym to dokument w formie tabeli zawierającej przepisy dot. nowelizacji rozporządzenia RM z dnia 15 lipca 2015 roku obejmujących zasady prac objętych…
Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca…
Wzór formularza zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, stanowi potwierdzenia odbycia obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia BHP powtarzane są cyklicznie, w odpowiednich…
Międzynarodowy list przewozowy CMR stanowi formularz dokumentu w postaci pliku Excel, z możliwością uzupełnienia oraz wydruku, niezbędny w transporcie oraz logistyce. Dokument CMR stanowi formalne…
Deklaracja wekslowa stanowi dokument potwierdzający porozumienie pomiędzy remitentem, który weksel przyjmuje a wystawcą weksla, dotyczące kwestii jego wypełnienia. Formularz Deklaracja wekslowa jest potwierdzeniem umowy zawartej…
Strona 6 z 23