Rezultaty wyszukiwania dla: Druk - Procedura w Firmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej wzór. Druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest dobrowolnym oświadczeniem stron, dlatego też sporządzany jest…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk ZAP-3 czyli zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3lub inaczej zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Deklaracja ZAP-3 z…
Dokument - PIT / CIT -SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia w…
Dokument - PIT-M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu,…
Dokument - PIT-B Informacja o wysokości dochodu (straty)z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w…
Dokument - PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym załącznik do PIT-37 i PIT 36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w…
Dokument - PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do PIT-37 i PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk rozliczenie zaliczki. Dokument dla osoby chcącej rozliczyć pobrane wcześniej od pracodawcy środki pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków gotówkowych…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk MM - Przesuniecie międzymagazynowe wykorzystywane jest w przypadku posiadania przez firmę wielu magazynów i umożliwia przesunięcie wybranej partii…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk - PW Przyjęcie wyrobu to dokument magazynowy stosowany w obrocie wewnątrzzakładowym wystawiany w przypadku przyjęcia wyrobów gotowych z…
Strona 1 z 33