Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia / wypłaty

Oceń ten artykuł
(156 głosów)

wzór / szablon dokumentu - Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę. Wyrażona na piśmie zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę powinna wyraźnie określać należność, którą pracodawca ma potrącać oraz w jakiej częstotliwości i wysokości pracodawca ma dokonywać potrąceń. Wszelkie potrącenia z wypłaty mogą być dokonywane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracownika (art. 91 § 1 K.p.). Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę w formie innej niż pisemna nie jest ważna. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika, podlegają: świadczenia alimentacyjne, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, spożywanie alkoholu lub stan nietrzeźwości w czasie pracy (art. 108 K.p.). Wzór dokumentu oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę powinien zawierać: miejscowość i datę, dane pracownika oraz pracodawcy, treść oświadczenia, wskazaną kwotę, tytuł i datę potrącenia oraz podpis pracownika

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

2 komentarzy

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.