Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów

Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia / wypłaty

Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia / wypłaty

Wzór / szablon dokumentu - Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę. Wyrażona na piśmie zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę powinna wyraźnie określać należność, którą pracodawca ma potrącać oraz w jakiej częstotliwości i wysokości pracodawca ma dokonywać potrąceń. Wszelkie potrącenia z wypłaty mogą być dokonywane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracownika (art. 91 § 1 K.p.). Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę w formie innej niż pisemna nie jest ważna. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika, podlegają: świadczenia alimentacyjne, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, spożywanie alkoholu lub stan nietrzeźwości w czasie pracy (art. 108 K.p.). Wzór dokumentu oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę powinien zawierać: miejscowość i datę, dane pracownika oraz pracodawcy, treść oświadczenia, wskazaną kwotę, tytuł i datę potrącenia oraz podpis pracownika.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie