Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

Oceń ten artykuł
(401 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa podnajmu części lokalu. Poprzez tą umowę jedna ze stron, a więc dotychczasowy podnajemca lokalu użytkowego, zobowiązuje się oddać do używania określony lokal użytkowy bądź jego część, natomiast obowiązkiem drugiej strony jest płacenie czynszu w ustalonej wysokości. Zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że podnajęty lokal będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy podnajmu. Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do użytku oraz go podnająć, ponieważ to wynajmujący posiada pełną decyzyjność przy wyrażaniu zezwolenia na podnajem. Natomiast zakończenie najmu będzie natomiast skutkowało równoczesnym zakończeniem stosunku podnajmu. Jeżeli najemca planuje w przyszłości oddać najęty lokal użytkowy lub jego część w podnajem, powinien zdefiniować w umowie kiedy wynajmujący będzie lub nie będzie mógł odmówić udzielenie zgody. Wzór dokumentu umowy podnajmu części lokalu powinien zawierać: datę oraz miejsce, dane stron, lokalizację podnajmowanego obiektu, wartość czynszu oraz termin jego zapłaty. Formularz umowy podnajmu części lokalu powinien określać na jaki czas zawierana jest umowa, definiować prawa podnajmującego względem wynajmowanego lokalu oraz być sporządzony z dwu jednobrzmiących egzemplarzach z podpisami wynajmującego i podnajemcy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.