Umowa o świadczenie usług

Oceń ten artykuł
(421 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o świadczenie usług wzór. Umowa, która zobowiązuje zleceniobiorcę do starannego wykonania czynności faktycznych stanowiących przedmiot umowy na rzecz zleceniodawcy. Umowa o świadczenie usług zakłada wykonanie pewnych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej. Pracownik przez nawiązanie stosunku pracy na mocy umowy o świadczenie usług zobowiązuje się do wykonywania zdefiniowanego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca jest zobligowany do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Stronami umowy o świadczenie usług są zazwyczaj dwa niezależne i równorzędne podmioty gospodarcze, które podejmują współpracę na podstawie umowy, która podlega ocenie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. Nawiązanie współpracy w ramach umowy o świadczenie usług może dotyczyć zarówno nowych podmiotów, jak i osób zatrudnianych uprzednio w ramach stosunku pracy. Wzór dokumentu umowy o świadczenie usług powinien zawierać: tytuł, datę i miejsce, dane stron i treść zobowiązania przyjmowanego przez zleceniobiorcę. Formularz umowy o świadczeniu usług musi posiadać zdefiniowaną wielkość wynagrodzenia i sposób jej wypłacenia, oraz podpisy zleceniobiorcy i zleceniodawcy na 2 jednobrzmiących egzemplarzach umów

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.