Rezultaty wyszukiwania dla: Likwidacja

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej - wzór druku. Wszyscy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mają prawo do uzyskania zwrotu ulgi z urzędu skarbowego za zakup urządzenia. Podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów za pomocą sprzętu, może odliczyć od podatku poniesiony koszt na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% poniesionych kosztów netto. Podatnicy nie będąc płatnikami podatku VAT mogą również skorzystać z takiego zwolnienia, spełniając warunki określone przepisami. Aby skorzystać ze zwrotu kosztów zakupu kasy fiskalnej należy: złożyć do naczelnika US zawiadomienie o miejscu i liczbie instalowanych kas rejestrujących oraz wykonać w terminie fiskalizację kasy. W ciągu 7 dni złożyć do US wypełniony formularz podania o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej z oryginał faktury wraz z dowodem zapłaty. Przyznany zwrot podatku związanego z zakupem kasy fiskalnej należy zwrócić w sytuacji gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestano używania kasy, nie przeprowadzano obowiązkowych przeglądów technicznych kas, zaprzestano działalności lub nastąpiła likwidacja, upadłość bądź sprzedaż firmy. Dokument podania o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć firmy z nr NIP, oddział US, treść wniosku jego uzasadnienie, załączniki w postaci potwierdzenia fiskalizacji kasy oraz fakturę wat i podpis podatnika

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół likwidacji środków trwałych. Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności są wycofywane z używania, co z kolei stanowi podstawę do postawienia ich w stan likwidacji czy ich fizyczną likwidację. Proces taki należy prawidłowo udokumentować poprzez dokument „LT / LN - likwidacja środka trwałego”

gotowy wzór / szablon dokumentu - Spis z natury - Likwidacja działalności gospodarczej wzór druku. Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej. Wykaz taki mają obowiązek sporządzić zarówno podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także prowadzący ewidencję przychodów (czyli podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym). W sytuacji gdy podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego, z chwilą likwidacji działalności co do zasady posiadane ciągle składniki majątku powinien opodatkować. Sporządzany dla potrzeb VAT spis z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej obejmuje: towary handlowe, materiały, odpady, wyposażenie i środki trwałe, a także grunty i energię, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do określonej ich wielkości/ilości

wzór / szablon dokumentu - Likwidacja działalności gospodarczej - zgłoszenie. Wzór druku składnego przy zgłoszeniu likwidacji działalności gospodarczej. Druk dla przedsiębiorcy likwidującego działalność. Druk umożliwia udokumentowanie zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarcze. Zgłoszenie likwidacji działalności jest prawnie wymagane

gotowy wzór / szablon dokumentu - Likwidacja środka trwałego - Druk LT / LN. Druk likwidacja środka trwałego to dokument księgowy umożliwiający wycofanie środka z eksploatacji i pozwalający usunąć go z ewidencji. Dokładniej mówiąc LT - likwidacja środka trwałego to dokument powodujący postawienie środka trwałego w stan likwidacji. Dopełnieniem procesu likwidacji środka trwałego jest jego fizyczna likwidacja (np. złomowanie, utylizacja) i sporządzenie stosownego protokołu likwidacji ŚT. Dokument likwidacja środka trwałego LT jest podstawą wyksięgowania środka trwałego z ewidencji oraz wyksięgowania jego wartości z kont. Poza naturalnym zużyciem środka trwałego jego likwidacja może być spowodowana również przyczynami losowymi, decyzjami ekonomicznymi czy zmianą profilu działania firmy. Dowód LT powinien zawierać dane określające charakterystykę środka trwałego, określenie jego wartości dotychczasowego umorzenia oraz numer inwentarzowy. Likwidacja środka trwałego druk do pobrania za darmo