Protokół kontroli stanu kasy

Oceń ten artykuł
(567 głosów)

wzór / szablon dokumentu - Protokół kontroli stanu kasy - dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Jest to dokument zbiorczy mający formę raportu operacji kasowych w ciągu określonego okresu, potwierdzonych dokumentami: KP (kasa przyjmie) - pokwitowanie odbioru gotówki przez kasę firmy oraz KW (kasa wyda) - pokwitowanie wypłaty gotówki z kasy firmy. Przynajmniej raz do roku powinno przeprowadzać się kontrolę stanu kasy, potwierdzając to protokołem kontroli stanu kasy. Raport kasowy (RK) czyli protokół kontroli stanu kasy dokumentuje inwentaryzację w drodze spisu z natury środków pieniężnych polegającą na ustaleniu rzeczywistego stanu kasy przez policzenie oraz porównanie ze stanem księgowym, a następnie obliczeniu, wyjaśnieniu i rozliczeniu różnic między stanem księgowym a rzeczywistym. Do protokołu kontrolnego stanu kasy można dołączyć spis znajdujących się w kasie na dzień inwentaryzacji banknotów, monet (z podziałem na nominały) oraz innych wartości pieniężnych. Stan gotówki w kasie opisany w raporcie kasowym RK powinien być zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych. Wzór raportu kasowego RK powinien posiadać: datę, nr raportu, skład komisji inwentaryzacyjnej, stan gotówki w kasie, powstałe nadwyżki oraz przyczyny ich powstania, podpisy członków komisji oraz osoby odpowiedzialnej za stan kasy. Protokół kontroli stanu kasy stanowi element weryfikacji przestrzegania wewnętrznych zasad przyjętych w jednostce przez jej pracowników. Raport kasowy (RK) sporządzany jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiany jest w kasie a drugi formularz trafia do działu księgowości

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Excel / xls

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.