Wyświetlenie artykułów z etykietą: Podania

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia / podanie o zmianę stanowiska pracy dla pracownika. Wniosek o podwyżkę wypełnia przełożony pracownika dla którego sporządzany jest wniosek. Wzór wniosek o podwyżkę pensji przeznaczony jest dla przełożonych wnioskujących o podwyżkę czy zmianę stanowiska dla swoich podwładnych gdy pracownik: posiada wyższe kwalifikacje i umiejętności niż inni pracownicy, wyróżniają go lepsze od współpracowników wyniki, wykonuje więcej obowiązków niż dotychczas, zrealizował i wdrożył innowację rzutującą na poprawę polityki kosztowej oraz wyniki biznesowe firmy oraz gdy na rynku pracy obowiązuje wyższe wynagrodzenie za pracę na danym stanowisku. Wniosek o zmianę stanowiska pracy / podanie o podwyżkę wynagrodzenia wzór druku do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o przyjęcie na praktyki zawodowe / praktyki inżynierskie czy odbycie stażu. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Cel praktyk / stażu to poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów; opanowanie w praktyce zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, odkrycie własnych możliwości na rynku pracy a także nawiązanie kontaktów zawodowych. Treść podania stanowi prośba o przyjęcie na praktykę na konkretnym stanowisku, informacje dotyczące aktualnego miejsca pobierania nauki (technikum, liceum, studia) oraz specjalizacji. Zakończenie podania o praktyki odbycie praktyki czy stażu stanowi informacja o wykazie załączników: CV, porozumienie / umowa o praktykę oraz program praktyk. Najważniejsza w treści podania o praktykę / staż jest poprawność językowa oraz zwięzłość - unika się kolokwialnego stylu oraz nadużywania zwrotów grzecznościowych. Podanie o przyjęcie na praktyki inżynierskie czy zawodowe druk dla osoby ubiegającej się o praktykę czyli dla każdego na progu swojej kariery zawodowej. Pamiętając że praktyki w zakładzie pracy to bardzo ważny etap w życiu młodego człowieka wzór druku podanie o odbycie praktyki zawodowej jest do pobrania za darmo

Strona 3 z 3