Oświadczenie o przekazaniu środka trwałego na działalność gospodarczą

Oceń ten artykuł
(728 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą. Wykorzystywane prywatnie składniki majątku można przekazać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że aby związane z nimi wydatki zaliczać do kosztów firmy, należy udowodnić, że faktycznie będą one w tej działalności wykorzystywane. Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą jest sporządzane na piśmie a przedsiębiorca określa w nim jakie składniki majątku, o jakiej wartości oraz z jaką datą zostaną przekazane na potrzeby działalności, i jednocześnie zawarte w ewidencji środków trwałych firmy. Istotne jest aby wskazane w dokumencie oświadczenia o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą składniki majątku były: własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy, były sprawne i gotowe do użytku, były przeznaczone do użytkowania w prowadzonej działalności na okres dłuższy niż rok. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje zaliczenie przekazanego majątku do środków trwałych oraz wliczanie do kosztów, wszelkich wydatków związanych z ich użytkowaniem. W oświadczeniu o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą ważny element stanowi wartość początkowa przekazanego majątku, od której przeprowadzone będą odpisy amortyzacyjne. Wartością początkową jest cena nabycia danego środka trwałego (udokumentowana fakturą, rachunkiem, dokumentem sprzedaży) lub w przypadku jej braku - wycena przeprowadzona z uwzględnieniem ceny rynkowej środków trwałych tego samego rodzaju, z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji środków trwałych - oraz stan i stopień zużycia. Wzór dokumentu oświadczenia o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą powinien zawierać: datę i miejscowość sporządzenia, numer oświadczenia, dane przedsiębiorcy (nr PESEL), oświadczenie o prawie do własności rzeczy (właściciel / współwłaściciel), wskazanie składnika majątku (nazwa, rodzaj np. marka, rocznik, nr identyfikacyjne) oraz datę przekazania składnika majątku na potrzeby działalności, wartość początkową przekazanego składnika majątku oraz podpis właściciela

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.